Rektor

For å øke elevdemokratiet og gjøre det velfungerende er det avgjørende at skoleledere/rektorer legger til rette for det på sin skole. Alle skoleledere skal ha møte med elevrådsstyret minst tre ganger i halvåret. Det skal legges til rette for at enkeltelever skal kunne ta opp forhold ved skolen direkte med skoleleder.

Det bør opprettes en egen utdanning for skoleledere. Rektor må tilsettes på åremål. Dette oppfordrer rektorer med tiltaksplaner og visjoner for skolen. Rektor skal også ha relevant pedagogisk kunnskap og erfaring. Der hvor det er ønsket fra både elevråd og ledelsen ved skolen skal elevrådskontakten kunne være rektor eller assisterende rektor.

Rektor eller skoleeier skal ikke ha rett til å definere demonstrasjoner og aksjoner som politisk streik. Disse skal defineres som politisk arbeid, og fravær i forbindelse med dette skal kunne fjernes jf. § 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Rektor eller lærere ved skolen skal ikke kunne gi elevtillitsvalgte karakter på innsatsen i elevrådet.