Reklame i skolen

Skolen skal så langt det er mulig være en reklamefri sone. Her er det kunnskap og læring som skal dominere. Elever og lærere skal slippe å konkurrere med kommersielle aktører om oppmerksomhet og fokus. Skolen skal også være med på å skape bevisste holdninger til forbruk og motepress. Lærebøker skal ikke være reklamefinansiert av kommersielle aktører, men undervisningsmateriell som ikke har en pedagogisk funksjon, som skrivesaker og kladdebøker, kan være reklamefinansiert.

Dette er også lovfestet i Opplæringsloven § 9-6 og i Privatskoleloven § 7-1a

  • Opplæringsloven § 9-6
    ”Skoleeieren skal sørge for at elevene ikke blir utsatt for reklame som er egnet til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påvirke holdninger, atferd og verdier, blant annet på skolens område, i lærebøker og andre læremiddel som blir nyttet i opplæringen. Departementet kan gi nærmere forskrifter.”
  • Privatskoleloven § 7-1a
    ”Skolen skal sørge for at elevene ikke blir utsette for reklame som er egnet til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påvirke holdninger, atferd og verdier, blant annet på skolens område, i lærebøker og andre læremiddel som blir nyttet i opplæringen. Departementet kan gi nærmere forskrifter.”