Rådgivningstjenesten

Elevorganisasjonen mener at:

  • Rådgivningstjenesten i skolen må styrkes ved å stille klare krav til formell kompetanse og økt tidsbruk.
  • Rådgivningstjenesten skal sette fokus på å utfordre de tradisjonelle skillene mellom kjønn i valg av utdanning, og bidra til økt refleksjon rundt sosiale normer knyttet til kjønn og arbeidsliv.
  • Utdanningsmulighetene for rådgivere må utvides. Flere institusjoner må tilby rådgiverrelevant utdanning, og etterutdanningsmuligheter skal tilbys alle som ønsker det.
  • Det skal finnes et system på hver enkelt skole hvor elevene på en trygg og anonym måte kan evaluere rådgivningstjenesten.
  • Rådgivningstjenesten må styrkes gjennom bedre samarbeid mellom rådgivere på de forskjellige skolene.
  • Alle skoler skal ha en sosialpedagogisk rådgiver og en yrkes- og utdanningsrådgiver, men disse rollene trenger ikke være adskilt. Tidsressursen per rådgiver må økes til et minimum på én 100 % stilling per 200. elev.
  • Læreren må få en større rolle i elevenes rådgivning. Det er kontaktlæreren som er bekjent med kompetansen, målene og svakhetene eleven innehar.
  • Lærerne må få opplæring i yrkes- og utdanningsvalg, slik at også lærere er i stand til å sette i gang refleksjoner gjennom regelmessige samtaler med eleven i hele utdanningsløpet.
  • Lokale karrieresentre kan være et godt supplement til rådgivningstjenesten, men må ikke erstatte tilbudet i skolen. Nettbaserte yrkesrådgivningstjenester er også et godt supplement til lokal yrkesrådgivning.