Rådgivere og veiledning

Elever og lærlinger i yrkesfaglig løp har i like stor grad som andre elever bruk for god rådgivning.

Elevorganisasjonen mener at:

  • Lærlinger skal kunne bruke skolens yrkes- og utdanningsrådgiver i læretiden.
  • Elever ved yrkesrelaterte skoler skal ha mulighet til å snakke med fagfolk.
  • Klarer ikke rådgiveren å gi svar på elevens spørsmål, skal eleven ha krav på å snakke med en annen rådgiver.