Privatisering av skolen

Skolen er en offentlig oppgave. Det offentlige er best egnet til å ivareta lik rett til utdanning og muligheten for at alle elever får den utdanning de ønsker. Private skoler og friskoler med et pedagogisk alternativ kan være et supplement til den offentlige skolen, inntil det offentlige kan tilby et tilfredsstillende tilbud. Fylkeskommunen og kommunen er best egnet til å ivareta grunnopplæring. Dette sikrer lokal forankring og nærhet mellom elever og skoleeiere.