Praksisbrev

Praksisbrevordningen er et så godt tiltak mot frafall at det skal være et allment søkbart opplæringstilbud.
Det må finnes mekanismer som sikrer at alle elever får tilganguavhengig av konkurranse.
De faglige rådene skal gjennomgå vilke felelsfag som er relevante for de respektive programfagene og komme med en anbefaling om hvilke fag som skal være et krav.
Praksisbrevkandidater skal slippe vurdering i YFF (?), men det skal fortsatt stilles krav til opplæring i faget.
Det skal fastsettes nasjonale rammer for praksisbrevprøven på minimum to virkedager, men at omfanget for øvrig fastsettes lokalt.