Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i læretiden

Elever som har benyttet seg av tilbud fra PPT skal få mulighet til å fortsette med det i læretiden. Faglig leder og lærling skal sammen kunne opprette et samarbeid med PPT.