Personlig økonomi

Elevorganisasjonen mener at:

  • For å sikre bedre grunnleggende økonomisk forståelse bør personlig økonomi sikres større plass i læreplanen i hele utdanningsløpet.