Pedagogisk ledelse

Elevorganisasjonen mener at:

C.1.5

  • Pedagogisk ledelse i administrasjonen skal få økte ressurser.
  • Det skal være en ledelsesstruktur i skolen som består av en pedagogisk og en administrativ leder som er underordnet rektor.