Overgang

Elevorganisasjonen mener at:

  • Skolen skal stimulere til økt motivasjon for den enkelte elev gjennom å åpne for at elever i ungdomsskolen kan forsere og ta fag fra videregående.
  • Elever i grunnskolen skal i mye større grad få undervisning i studieteknikk og studiestrategi for å heve opplæringen og kompetansemålene.
  • Rådgivningstjenesten må sette fokus på overgangen mellom ungdomsskolen og den videregående skolen.
  • Alle fylker bør inngå en partnerskapsavtale for karriereveiledning mellom fylkeskommunen og den enkelte kommune med formål om å styrke samarbeidet mellom ungdomsskolene og de videregående skolene.
  • Elever i ungdomsskolen skal få informasjon om alle tilgjengelige linjevalg i valg av videregående utdanning, samt yrker disse kan føre til, som en del av obligatorisk rådgivning.
  • Rådgiverne på ungdomsskolen skal gi råd tilpasset hver enkelt elevs interesser og evne, ikke karakter.