Ombud for elever og lærlinger

Elevorganisasjonen mener at:

  • Alle fylkeskommuner skal ha et ombud for elever og lærlinger, i tillegg til et for mobbing.
  • Ombudet skal blant annet bevisstgjøre elever og lærlinger om deres rettigheter, og bistå i klagesaker.
  • Ombudet skal også drive skolering av elever og elevråd.
  • Det skal finnes et elevombud for elever i grunnskolen.