Økonomiske vilkår for lærlinger

Elevorganisasjonen mener at:

C.3.4

  • Lærlingers utdanning må fullfinansieres på lik linje med utdanning i skole.
  • Lærlinger skal ha lønn i hele læretiden.
  • Det er uakseptabelt at lærlinger skal betale skatt mens de fremdeles er under utdanning.
  • Lærlinger skal ha samme rabatter ved bruk av kollektive transporttilbud som andre elever eller studenter under opplæring.