NDLA

NDLA har monopol på markedet for digitale læremidler hos videregående skoler i dag. Plattformen fungerer som en kopi av lærebøker publisert på nett. Dette er ikke bra. Det burde åpnes opp for å bruke flere leverandører i skolen som utnytter forskjellige læringsmetoder.