Mobbing i læreplanen

Elevorganisasjonen mener at:

  • Kompetansemål om mobbing skal vektlegges i læreplanene for samfunnsfag og religion, livssyn og etikk for å bevisstgjøre elever om mobbingens konsekvenser og hvordan en kan forebygge mobbing.