Mobbeombud

Elevorganisasjonen mener at:

  • Alle fylkeskommuner skal ha et mobbeombud.
  • Mobbeombudet skal jobbe med å forebygge mobbing, og bistå skoler og elever hvor skolen ikke evner å få slutt på mobbingen.
  • Mobbeombudet skal ha muligheten til å ilegge skolen bøter hvis mobbingen ikke blir fulgt opp på tilstrekkelig måte.
  • Mobbeombudet skal rådføre og skolere beredskapsteamene i deres arbeid.
  • Det skal opprettes mobbeombud i alle kommuner, som skal være tilgjengelig for grunnskoler.