Mobbeloven

Alle elever og lærlinger har rett på et godt fysisk og psykososialt skolemiljø, i følge opplæringsloven § 9a. Dette betyr rett og slett at alle skal ha det bra på skolen.

I 2017 ble loven strengere for å styrke elevenes rettsvern. Endringen sier at hvis skolen får den minste mistanke om at en elev føler at hen blir mobbet, plaget, trakassert eller krenket må de gjøre noe for å hjelpe eleven. Skolen skal også legge vekt på hvordan eleven selv oppfatter situasjonen.

Elevorganisasjonen har lenge kjempet for denne endringen i loven, fordi vi mener det alltid er eleven selv som vet best hvordan det er å gå på skole. Før endringen kunne en skole, satt på spissen, si at "nei, vi tror ikke at du blir mobbet så vi gjør ikke noe med saken" hvis de ikke hadde tid til å hjelpe den enkelte elev. Nettopp derfor er denne lovendringen så bra.