Livssynsnøytral formålsparagraf

Elevorganisasjonen mener at:

  • Skolens formålsparagraf skal være inkluderende og bygge på felles verdier. Ulike religioner og livssyn skal likestilles.