Lærlingundersøkelse

Det skal gjennomføres undersøkelser av nåværende og tidligere lærlinger for å høste erfaringer om hvordan skolenes faglige opplegg samsvarer med arberidslivet ute i bedriftene.