Lærlinger uten ungdomsrett

Yrkesfaglige elever uten ungdomsrett må få mulighet til utvidet ungdomsrett slik at en får en fullstendig utdannelse, selv om man har brukt opp x-antall år.