Lærerutdanningen

For at kvaliteten på udnervisningen skal forbedres må lærerutdanningen gjøres mer relevant. Det skal legges til rette for en femårig masterutdanning med større fokus på elevvurdering, tilpasset opplæring, IKT-kompetanse og mer praksis. '

Lærerutdanningen bør i større grad legge vekt på opplæring i metodikk, pedagogikk og fagdidaktikk. Som en del av opptaket til lærerutdanninge skal det gjennomføres intervjuer. Det skal være opptakskrav til lærere. MInimumskravene til karakterer skal være 3 i norsk, matematikk og engelsk, men skal ikke gjelde dersom lærer ikke skal undervise i fagene. Læreren skal ha minst ett år med faget pedagogikk og god sosialpedagogisk kompetanse.