Lærerutdanning

For at kvaliteten på undervisningen skal forbedres, må lærerutdanningen gjøres mer relevant.

Elevorganisasjonen mener at:

  • Lærere som skal være kontaktlærere skal ha kunnskap om hvordan de skal forholde seg til psykiske og fysiske helse blant eleven.
  • Det skal legges til rette for en femårig masterutdanning med større fokus på elevvurdering, tilpasset opplæring, IKT-kompetanse og mer praksis.
  • Lærerutdanningene skal sikre at framtidas lærere mestrer både nynorsk og bokmål, og kan være gode lærere for både nynorsk- og bokmålselever.
  • Lærerutdanningen bør i større grad legge vekt på opplæring i metodikk, pedagogikk og fagdidaktikk.
  • Utdanningen bør utvides til en femårig utdanning for å gi plass til større faglig dybde, og bredde og mer helhet og sammenheng i utdanningsløpet.
  • Alle lærere må ha relevante studiepoeng for å kunne undervise. Det skal tilbys gratis etter- og videreutdanning til alle lærere som ikke møter poengkravene.
  • Som en del av opptaket til lærerutdanningen skal det gjennomføres intervjuer.
  • Lærerne ved ungdoms- og videregående skoler skal være pliktige til å ha kjennskap til elevenes rettigheter og opplyse elevene om dem.
  • Det skal være opptakskrav for lærere. Minimumskravene til karakterer skal være 3 i norsk, matematikk og engelsk, og i fag læreren ikke har undervisning i eller bedre i fag som.
  • Læreren skal ha minst ett år med faget pedagogikk og god sosialpedagogisk kompetanse.