Lærerlønn

Lærerlønningene i norsk skole må økes for å stimulere til økt kompetanse og økt interesse for læreryrket. Ved økt interesse blir konkurransen større og inntakskravene strengere, noe fom fører til økt rekruttering og kompentaseheving av lærerstudenter. Lærerens lønn skal ikke reflektere den enkelte klasses prestasjoner.