Lærerens rolle i skolen

Læreryrket er noe helt for seg selv. Det er læreren som er tettest på eleven i skolen, og skal sørge for at vi trives, lærer og får utvikle oss. Læreren skal tilrettelegge for at du får undervisningen som passer deg best, og at du blir fulgt opp gjennom hele skoleløpet for å hjelpe deg med å nå målene dine.