KRLE

Det bør være et større fokus på filosofi, etikk og ideologier i et fag om livssyn. Det skal derfor være jevnt mellom hvor stor grad det undervises i de forskjellige verdensreligionene og forskjellige livssyn. Faget KRLE må derfor endres tilbake til RLE.