Kontinuitet gjennom skoleåret

Elevorganisasjonen mener at:

  • Nye ordninger som medfører vesentlige endringer i skolehverdagen skal ikke innføres midt i et skoleår, hverken endringer i vurderingspraksis, faglig innhold, undervisningen eller annet.