Klassedelingstall

På mange skoler i dag er det alt for mange elever per lærer. For å sikre at hver elev blir sett og får oppfølgingen eleven har krav på, kan det ikke være for mange elever i hver gruppe. Det skal ikke være mer enn 20 elever per gruppe på studieforberedende linjer og i ungdomsskole. På yrkesfaglige studieretninger skal grensen være 15 elever for alle fag, med unntak av visse undervisningssituasjoner.