Karriereveiledning for elever

Alle fylker bør inngå en partnerskapsavtale for karriereveiledning mellom fylkeskommunen og den enkelte kommune med formål om å styrke samarbeidet mellom ungdomsskolene og de videregående skolene.