Kalde klasserom

Alle elever skal ha et arbeidsmiljø som fremmer læring, helse, trivsel og sikkerhet. Det må bevilges mer midler til å ruste opp og forbedre skolebyggene slik at de tilfredsstiller kravene. Tilsynsordningen for elevenes arbeids- og skolemiljø må overlates til Arbeidstilsynet eller et eget kvalitetsorgan for grunnopplæringen for å sikre at elevenes arbeids- og læringsmiljø blir ivaretatt.