Ivaretakelse av tilpasset opplæring

Elevorganisasjonen mener at:

  • Alle lærere skal kurses i hvordan man best ivaretar elevenes rett til tilpasset opplæring. Det er fylkeskommunens ansvar å bevilge de nødvendige midler.