Internett som kommunikasjonsverktøy

Alle skoler skal bruke elektronoske måter å kommunisere på for å gjøre det enklere for elever å disponere sin egen skolehverdag. Elever og lærere trenger derfor bedre opplæring innen elektronoske kommunikasjonsmidler, og økt fokus på personvern i tilknytning til disse, er en forutsetning for at systemene skal fungere på en hensiktsmessig måte.