Internasjonalt arbeid

Elevorganisasjonen har en lang tradisjon med å jobbe internasjonalt. Allerede i 1959 tok NGS kontakt over landegrensene til den svenske elevorganisasjonen SECO for å få hjelp og inspirasjon, og da det internasjonale elevnettverket OBESSU ble stiftet i 1994 var NGS en av de sterkeste pådriverne.

Grunnene til at Elevorganisasjonen jobber internasjonalt er mange, blant annet er det for å gjøre vår egen organisasjon enda sterkere. Det er mange elevorganisasjoner der ute, og vi alle jobber med å representere elevene fra landet vårt på best mulig måte for å skape verdens beste skole. Likevel jobber alle organisasjonene ulikt, med ulike organisasjonsstrukturer og ulike politiske prioriteringer. Dette gjør internasjonalt arbeid gull verdt, for å erfaringsutveksle er en ypperlig måte å få inspirasjon til å utvikle vår egen organisasjon, og for å skape den Elevorganisasjonen som best mulig representerer og organiserer elevene her i Norge!

Elevorganisasjonen bygger på at elever er elever – uansett. Alle har krav på å kunne medvirke sin egen skolehverdag gjennom elevdemokratiet, uavhengig av hvor de kommer fra. Derfor jobber vi også for å hjelpe elever i andre land til å få makten til å påvirke sin egen skolehverdag!