Inntaksordninger

Mange utdanninger i dag har fått en kunstig høy snittkarakter for inntak. Kombinert med de få studieplassene, er det derfor for få som kommer inn. Vi mener at inntaksordningene skal bestemmes lokalt, fordi det finnest ingen nasjonal fasit for inntaksordning. Noen gode alternativer er opptaksprøver, motivasjonsbrev og/eller intervju, slik at kompetente elever som ikke nødvendigvis tilfresstiller karakterkravene også skal kunne komme inn på disse utdanningene. Videre skal det ikke være nødvendig å måtte ta opp igjen videregående fag flere ganger for å ha sjanse for å komme inn på disse utdanningene.