Inkluderende fasiliteter

Elevorganisasjonen mener at:

  • Alle skoler skal ha et tilbud om kjønnsnøytrale toaletter.
  • Alle skoler skal ha fasiliteter tilpasset alle funksjonsnivåer.