IKT i skolent

Skole-Norge skal moderniseres og digitaliseres. Læremidler og annet undervisningsmateriale skal gjøres digitalt tilgjengelig. Det skal være et godt utbygd IKT-tilbud for alle elever, samtidig som man skal legge til rette for bruk av andre digitale verktøy i undervisningen. Lærernes IKT-kompetanse må også styrkes.