Hjertestarter i skolen

Alle skoler skal ha en hjertestarter i umiddelbar nærhet til elevene. For å få elevene på skolen trygge på bruken av en hjertestarter bør det være opplæring i dette og i generell førstehjelp.