Gjennomgående fokus på læreplanmål

Elevorganisasjonen mener at:

B.2.3

  • Opplæringen skal ta utgangspunkt i læreplanmålene.
  • Elevene og lærlingene må lære å bruke læreplanmålene i sin skolehverdag og læreplass.
  • Læreren skal i større grad tydeliggjøre pensum og gjøremål elevene.
  • Lærerne skal i oppstarten av faget hjelpe elever og lærlinger med å få et godt innblikk av hva som forventes med hensyn til de ulike læreplanmålene, slik at de kan planlegge egen læring.
  • Det er faglærer og arbeidsplass sitt ansvar å implementere et større fokus på læreplanene i undervisningen.