Fysiske arbeidsforhold

Alle elever skal ha et arbeidsmiljø som fremmer helse, trivsel, sikkerhet og læring. Skolebyggene skal være utrustet med moderne og lett tilgjengelig utstyr til opplæringen, samtidig som den er tilpasset hver enkelt elevs behov. Det skal være hjertestarter og sanitærprodukter lett tilgjengelig på skolen. Skolen skal være utviklet slik at alle har mulighet å yte sitt beste i opplæringen, dette innebærer også et miljø og en skolebygning som fremmer selvstendighet og minsker behovet for spesielle/personlige hjelpemidler.