Fysisk helse

Elevorganisasjonen mener at:

  • Det skal være tilbud om gratis hjernehinnevaksine til alle lærlinger og elever ved videregående skoler.