Frihet i valg av kilder og læringsmetoder

Elevorganisasjonen mener at:

B.2.2

  • Alle elever skal kunne bruke de kildene de mener er best egnet for dem selv for å kunne oppnå målene i læreplanene.
  • Dette innebærer at den enkelte elev selv skal kunne velge hvilke arbeidsmetoder, læringsarenaer, kilder, bøker og utstyr som er best egnet for å nå de ulike målene i læreplanene.
  • Skolene skal likevel anbefale læremidler, dette for å opprettholde skolens status som formidler av kunnskap.
  • Elever med særskilte behov skal følges opp på en riktig måte, slik at eleven kan bestå eksamen på lik linje med andre elevene.
  • For å forsikre korrekte og fornyede kilder, skal skolebøker fornyes hvert femte år eller tidligere ved nødvendighet.