Fraværsgrensen

Fraværsgrensen fungerer kanskje til å redusere fraværet for medianeleven, men rapporter har vist at flere elever som sliter på skolen i større grad får IV (ikke vurdert) i fag, og det fører til større frafall i flere fag for vanskeligstilte elever. Fraværsgrensen skulle løse, som er det største problemet, men den reduserer bare fraværet for elever som ikke slet med fravær i utgangspunktet.