Fravær

Engasjerte elever og lærlinger er en stor ressurs for skolen, lærebedriftene og samfunnet.

Elevorganisasjonen mener at:

B.3.3

 • Kontaktlærer skal ha mulighet til å gi gyldig fravær.
 • Så lenge fravær føres, må det legges til rette for politisk arbeid, representasjon og engasjement gjennom at alle elever og lærlinger skal ha rett til minimum 20 dager fravær som ikke føres.
 • Ved eventuelt fravær i læretiden, kan et alternativ være ulønnet permisjon.
 • Rektor eller skoleeier skal ikke ha rett til å definere demonstrasjoner og aksjoner som politisk streik. Disse skal defineres som politisk arbeid, og fravær i forbindelse med dette skal kunne fjernes jf. § 3-47 i forskrift til Opplæringsloven.
 • Elever skal ha rett til å streike på lik linje med vanlige arbeidstakere, uten at fravær føres. Slik bidrar man til at elever har mulighet til å bli hørt, også på skoler som er dårlig på å legge til rette for elevdemokrati og elevmedbestemmelse.
 • Fravær skal deles inn i disse kategoriene på vitnemålet: generelt fravær, langtidssykdom, kronisk sykdom og representasjonsfravær (tillits-, politisk-, og hjelpearbeid, representasjon på nasjonale og internasjonale arrangement).
 • Elever som blir pålagt av loven å møte opp skal ha mulighet til å stryke dette uten at det skal belaste skoledagene som man kan få strøket.
 • En ordning hvor elever ikke får vurdering på grunn av en gitt prosent fravær skal ikke forekomme. Det skal alltid utvises skjønn når elevens vurderingsgrunnlag står i fare grunnet fravær. Hvis en slik ordning mot formodning skulle forekomme, må den være proporsjonal når det gjelder timetall.
 • Foresatte som ønsker oversikt over elevenes fravær og oppmøte skal få dette dersom eleven er under 18 år. Lærer, skole eller skoleeier skal varsle foresatte om elevens fravær dersom de finner dette hensiktsmessig.
 • Ved høyt fravær som stammer fra sykdom eller annet dokumentert fravær, skal elever tilbys ekstraundervisning. Denne undervisningen kan foregå før skoletiden eller i studietimer. Dersom ekstraundervisningen innfrir kriteriene og godkjennes, bør eleven kunne få fjernet fraværet tilsvarende gjenopptatt undervisningstid.
 • Elever og lærlinger som tar førerkort under videregående skal få gyldig fravær for all obligatorisk kjøreopplæring.
 • Kvalifisert helsepersonell skal kunne gi dokumentert fravær ved sykdom. Eleven selv, foresatt hvis eleven er under 18, skal selv kunne dokumentere opptil to (2) dager sykdom i skoleåret. Dette dokumenteres med egenmelding.
 • Samenes nasjonaldag skal være gyldig fravær på lik linje med Norges nasjonaldag.
 • Mengden fravær en elev har skal ikke påvirke muligheten til å få legeerklæring eller annen gyldig dokumentasjon på fravær dersom eleven har behov for det.