Fravær, generelt

Det skal være enkelt å engasjere seg, og dette må skolen være med på å legge opp til. Det skal derfor være mulig å ha inntil 20 dager fravær for politisk arbeid som ikke føres. Dette gjelder også politiske aksjoner og demonstrasjoner. Elever skal, i likhet med vanlige arbeidstakere, ha rett til å streike. Dette er med på å styrke elevdemokratiet og elevers rett til å bli hørt. Kvalifisert helsepersonell skal kunne skrive gyldig fravær ved sykdom, i tillegg til at elever selv (foresatt hvis under 18) skal kunne skrive to (2) egenmeldinger i skoleåret. Samenes nasjonaldag skal være gyldig fravær på lik linje med Norges nasjonaldag.