Føring av anmerkninger

Elevorganisasjonen mener at:

  • Læreren må gi eleven skriftlig begrunnelse på hvorfor han/hun får anmerkning. Her skal det stå om dette er en adferds- eller ordensanmerkning.
  • Grunnlaget for å få anmerkninger skal stå skriftlig i et ordensreglement før anmerkninger kan gis.
  • Læreren skal også klart og tydelig si ifra om anmerkningen muntlig. Dette skal skje før den blir gitt, med forklaring.