Flerårsstrategier

Det er positivt at kommuner og fylkeskommuner setter mål for sine utdanningstilbud.

Elevorganisasjonen mener at:

B.3.4

  • Planer og strategier som går over flere år kan være et godt verktøy for utdanningsavdelingene ved kommunen for å sikre kontinuitet i arbeidet. Elever skal være representert i utarbeidelsen av disse.