Fagfornyelsen

Våre prioriteringer i arbeidet med fagfornyelsen er at den fører til færre kompetansemål, slik at det blir rom til dybdelæring. Livsmestringstema som personlig økonomi, psykisk helse og seksualitetsundervisning burde også ha plass i de nye fagene. Vurderingssystemet burde naturligvis også være noe som settes under lupen – i likhet med resten av innholdet i skolen.