Evaluering av skoleutvikling

Alle skoler bør ha ordninger for systematisk anonym evaluering slik at man kan få oversikt på skolens situasjon fra skoleledelsen, lærere og elever.

Elevorganisasjonen mener at:

  • Det skal opprettes en styringsgruppe som arbeider med skoleutvikling i hver fylkeskommune og kommune. Disse gruppene skal følge arbeidet med skoleutvikling som skjer internt på skolene, og bidra til erfaringsutveksling mellom skolene.
  • Elevene skal være godt representert i styringsgruppen.