Et nytt vurderingssystem

Dagens system for underveis- og sluttvurdering er ikke tilfredsstillende. Dagens eksamensordning og praksis for fastsetting av standpunktkarakterer beskytter ikke elevenes rettssikkerhet i tilstrekkelig grad, og gir grobunn for forskjellig praksis rundt setting av karakterer på skolene.

Elevorganisasjonen mener at:

  • Dagens eksamensordning må fjernes. Det må innføres et nytt vurderingssystem som ivaretar elevenes rettssikkerhet, gir elevene en vurdering som fremmer læring, setter et skarpere skille mellom underveis- og sluttvurdering, samt sikrer en lik og rettferdig karaktersetting på alle skoler.
  • Trekkordningen for eksamen i VG1 skal fjernes.
  • Det nye vurderingssystemet/eksamensformen som innføres skal være mer forutsigbar enn det dagens eksamensform er.
  • Elevene skal være mer klar over, og forberedte på, hva de går til.
  • Eksamen skal være likt for alle. Det skal ikke være slik at noen ender opp med flere eksamenskarakterer på vitnemålet enn andre.
  • Hver enkelt studie har oppsatte eksamensfag som er relevante.