Elevråd

Elevråd har ansvar for å fremme elevenes interesser overfor lærere og skoleledelsen. For at de skal gjøre denne jobben på en god måte, må skoleeierne sørge for at elevrådene får skolering i elevrådsarbeid. I tillegg må elevrådene sikres et tilstrekkelig tilskudd som justeres i takt med endringer i skolens elevtall. Tilskuddet til elevrådet må settes av på egen budsjettpost, og en slik post må ikke kunne brukes av skoleledelsen. Det er positivt at skoler opererer med elevrådsarbeid som lokalt valgfag med tillitsverv og oppmøte oppført på vitnemålet, men rektorere eller lærere skal ikke kunne gi elevtillitsvalgte karakter basert på innsatsen i elevrådet. Elevråd burde avholde minst fire møter per termin for å oppholde god kommunikasjon mellom klassene på skolen.