Elevmedvirkning ved ansettelse av pedagogisk personale

Elevorganisasjonen mener at:

  • Elevrådet skal være involvert i ansettelsesprosesser i skolen, når skolen ansetter pedagogisk personale.
  • Elevene skal få anledning til å snakke med og stille spørsmål til jobbsøkere før det tas en avgjørelse om ansettelse.