Elevmakt

Det er elever selv som vet best hvordan det er å være elev. Verdens beste skole er derfor avhengig av at alle problemstillinger i skolen må sees fra elevenes perspektiv, og at alle beslutninger som berører elevenes skolehverdag må fattes på elevenes egne premisser. Elevenes innflytelse over egen skolehverdag er en forutsetning for skoledemokratiet og for bevisste, motiverte og aktive elever.